Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia
 
 

Právne pomery združenia a jeho činnost sa spravujú okrem týchto stanov zákonom č. 83/1990 Zb. o združovani občanov v platnom znení.

 

Zmenu týchto stanov je združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od jej schválenia valným zhromaždením.

 

Až do vytvorenia orgánov podľa týchto stanov jedná menom združenia prípravný výbor, ktorý je povinný zvolať prvé valné zhromaždenie do 60 dni po registrácii združenia.

 

Združenie vzniká na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

Registráciou Ministerstvom vnútra SR a má nepodnikateľský charakter.Konec stránky | Na hlavní stránku »»