Zánik združenia

Zánik združenia
 
 
Združenie zaniká
 
Dobrovoľným rozpuštením alebo zlúčením s iným združením.
 
Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 

Při zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie podľa zákona.Konec stránky | Na hlavní stránku »»