Výkonný výbor

Výkonný výbor:
 
 
 
Ing. Marta Prokopová - zakladateľ (01.2007) Streda nad Bodrogom-K.Vary
 
Valkovská Ildikó - predseda - (07.2008) Streda nad Bodrogom-Košice
 
Mgr. Peter Gornyitzki – konateľ - (03.2007) Streda nad Bodrogom
 
Mikuláš Gornyitzki – člen - (03.2007) Streda nad Bodrogom
 
Olga Šimčáková – člen - (03.2007) Streda nad Bodrogom-Košice
 
Zoltán Mento – člen - (03.2007) Streda nad Bodrogom

Tibor Szerdahelyi – člen - (03.2007) Streda nad Bodrogom


Konec stránky | Na hlavní stránku »»